Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

20:48
1645 917c 600
Reposted bydancing-shoes dancing-shoes

June 19 2017

20:53
14:50

June 18 2017

19:08
4028 baa5 600
Reposted bykoloryzacjancmsp

June 08 2017

16:27
7616 4091

April 20 2015

08:00
"Kto z miłości nie umarł, nie potrafi żyć. Moje serce kiedyś złamane, mocniej kocha dziś."

M.

September 05 2014

12:54
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care viawrazliwa wrazliwa

August 21 2014

18:17
Widmo mojego życia! Jesteś jedyną osobą o której tak długo myślę, jak było i lepiej i gorzej. Odciełam się od Ciebie sama, skasowałam wszystkie dojścia do Ciebie i od tej chwili szukam nieustannie jak to naprawić, jak Cię jeszcze ten jeden raz zobaczyć. Może wtedy przestanę o Tobie myśleć. Po tylu latach. Życzę szczęścia, O.
— niewysłanelisty
Reposted fromfivestagesofloss fivestagesofloss

August 19 2014

20:30
łapię Cię na tym, że jak już zapukasz to pewnie po to by za chwile wyjść
— DEYS x ESSEX
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viawrazliwa wrazliwa
20:27
9393 e9a2
Reposted fromKaledonia Kaledonia viajethra jethra

August 15 2014

12:02
Play fullscreen
"And how am I supposed to live without you...?"

M.

August 14 2014

16:46
2730 11dd 600
Reposted byBeLikeBlairlovemyselfohsunbeamtriste

August 13 2014

14:42
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło
— William Faulkner
Reposted fromswojszlak swojszlak viawrazliwa wrazliwa
14:39
pytasz czy ja to przeżyłem

nie
ja to umarłem
— *** (Stanisław Esden-Tempski)
14:33
- Zawsze myślałam, że o mnie zapomniałeś.
- Nie, nosiłem w pamięci całkiem wyraźne wspomnienie o Tobie.
— Before Sunset
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawrazliwa wrazliwa

August 09 2014

04:37
Bo nie poznaliśmy się po to, by o sobie zapominać.
Reposted frommefir mefir vianiewiastqa niewiastqa

August 06 2014

07:24

August 04 2014

18:21
Play fullscreen
I'm not going to think about him...
04:35
Jesteś jak dzieciak trochę, wiesz? Pójdziesz ogolić nogi, wracasz cała w krwi. Cieszysz się jak widzisz balona. Wierzysz w miłość jak nikt inny i kochasz najmocniej na świecie. Przecież Ty nie jesteś przystosowana do tego świata. Ciebie boli to, że ktoś kogoś krzywdzi, że ktoś umiera, że są wypadki, jest zło, ludzie są zawistni, dziwki są za tanie.
— Mój mózg mnie kocha. Żabka w ciemne noce.
Reposted fromzabka zabka viaparyz-plonie paryz-plonie
04:32
2223 da97 600
Reposted frombesomebody besomebody viacountingme countingme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl