Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

21:19
"Nie pisz do mnie więcej!
A jeżeli już musisz,
To nie pisz atramentem z mojej krwi!
I zapamiętaj, proszę,
Że miłość nie jest dworcową poczekalnią,
Do której o każdej porze dnia i nocy
można wejść albo z niej wyjść.

Dlaczego ja cię w ogóle wpuściłam do swego życia?!
Nie, nie! Ja cię nie wpuściłam!
Tyś się do mojego życia po prostu włamał!
Zresztą i tak tego nie zrozumiesz
bo cudze życie boli inaczej niż własne.
 
Pytasz, czy możemy spróbować jeszcze raz?
Nie możemy, bo nie da się wrócić do czegoś,
Czego już nie ma.

Zapomniałeś,
Że nawet nasze zegarki nie chciały iść razem przez życie,
Bo twój zawsze musiał dominować
I kiedy mój wskazywał południe,
To na twoim była już 12.01!

Ale powiem ci na pociechę,
Że najdłużej pamięta się to,
Co się nigdy nie zdarzyło...

I dlatego tę miłość zapamiętamy
Aż do pocałunku śmierci!

Jaki Bóg – tacy ludzie...

 Wszędzie źle,
Ale w życiu najgorzej..."

Jarosław Borszewicz
#borszewicz #on #tozawszebylon

February 01 2018

22:28
7846 897e
Reposted bynotyourstrawberrylittleburnsanitaslittleburnniskowoheavencanwaitnattsuasylopathlottibluebellpikkumyygingerowaatysiace-mysliDreamsMayCome

January 10 2018

20:55
3393 8d2b 600
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry

January 04 2018

17:17
5325 9e4e 600

December 16 2017

22:03
9792 dc53
Reposted byInfelice Infelice

November 21 2017

22:07
5594 2949 600
#myson #loveofmylife
Reposted bypati2k6Tigerle

August 17 2017

20:15
4284 15aa
08:24
0436 15cb
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viajethra jethra

July 24 2017

20:27
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
Reposted fromBetterPointOfView BetterPointOfView viajethra jethra

July 23 2017

20:55

July 19 2017

19:18
2813 1523
#love

July 07 2017

13:47
"Szukałam Cię w każdym
Ale w nikim Cię nie ma."

#szeptycharlotte

July 06 2017

08:35
5632 5b33

July 02 2017

19:33
"Zapragnąłem rozlać po całej swojej klatce piersiowej klej kauczukowy, a potem położyć się na niej, tak że skleilibyśmy się razem i zabolałoby nas jak diabli, gdybyśmy próbowali się rozdzielić"

M.

June 28 2017

20:38
9151 003f 600
Reposted byhashOkruszekmarxen

June 22 2017

20:48
1645 917c 600
Reposted bydancing-shoes dancing-shoes

June 19 2017

20:53
7521 70d1
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viazapiski zapiski
14:50
0224 9185
Reposted fromzapiski zapiski viagreysanathomy greysanathomy

June 18 2017

19:08
4028 baa5 600
Reposted bykoloryzacjancmsp

June 08 2017

16:27
7616 4091
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl