Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

20:15
4284 15aa
08:24
0436 15cb
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viajethra jethra

July 24 2017

20:27
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
Reposted fromBetterPointOfView BetterPointOfView viajethra jethra

July 23 2017

20:55

July 19 2017

19:18
2813 1523
#love

July 07 2017

13:47
"Szukałam Cię w każdym
Ale w nikim Cię nie ma."

#szeptycharlotte

July 06 2017

08:35
5632 5b33

July 02 2017

19:33
"Zapragnąłem rozlać po całej swojej klatce piersiowej klej kauczukowy, a potem położyć się na niej, tak że skleilibyśmy się razem i zabolałoby nas jak diabli, gdybyśmy próbowali się rozdzielić"

M.

June 28 2017

20:38
9151 003f 600
Reposted byhashOkruszekmarxen

June 22 2017

20:48
1645 917c 600
Reposted bydancing-shoes dancing-shoes

June 19 2017

20:53
14:50

June 18 2017

19:08
4028 baa5 600
Reposted bykoloryzacjancmsp

June 08 2017

16:27
7616 4091

April 20 2015

08:00
"Kto z miłości nie umarł, nie potrafi żyć. Moje serce kiedyś złamane, mocniej kocha dziś."

M.

September 05 2014

12:54
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care viawrazliwa wrazliwa

August 21 2014

18:17
Widmo mojego życia! Jesteś jedyną osobą o której tak długo myślę, jak było i lepiej i gorzej. Odciełam się od Ciebie sama, skasowałam wszystkie dojścia do Ciebie i od tej chwili szukam nieustannie jak to naprawić, jak Cię jeszcze ten jeden raz zobaczyć. Może wtedy przestanę o Tobie myśleć. Po tylu latach. Życzę szczęścia, O.
— niewysłanelisty
Reposted fromfivestagesofloss fivestagesofloss

August 19 2014

20:30
łapię Cię na tym, że jak już zapukasz to pewnie po to by za chwile wyjść
— DEYS x ESSEX
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viawrazliwa wrazliwa
20:27
9393 e9a2
Reposted fromKaledonia Kaledonia viajethra jethra

August 15 2014

12:02
Play fullscreen
"And how am I supposed to live without you...?"

M.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl